Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

16:26
3787 44f8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
16:25
16:24
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
16:24
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
16:24
16:24
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
16:24
16:23
3392 82b0
16:23
2028 9c29
16:21
Daleko
wśród obcych ścian
pod niebem
nie moich gwiazd
— Daleko od domu - A. Lipnicka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

February 18 2018

19:06
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:06
8596 fe8c
19:05
(...) życie, złożone z drobnych wydarzeń przeżywanych jedno po drugim, staje się jednolitą skędzierzawioną falą, niosącą człowieka w górę, by nim w końcu cisnąć o brzeg.
— "Do latarni morskiej" Virginia Woolf
Reposted fromdobby dobby viaSkydelan Skydelan
19:05
2036 c853
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
19:02
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
19:02

jezus maryja
wszystko przemija

związek radziecki
swetry i kiecki

ogień i woda
kwiaty w ogrodach

lata w więzieniach
piękne złudzenia

burze i deszcze
miłosne dreszcze

mało ci jeszcze?

— Bohdan Zadura
Reposted fromsjokolade sjokolade vianecropixie necropixie
18:59
Reposted frombluuu bluuu viahereyes hereyes
18:59
5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahereyes hereyes
18:57
18:55
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl