Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

20:10
8636 11a8 500
Reposted byfullmoonirmelinrusalkadmiralinspiracyjnazupamarzenmiimiaura-lunaris000monnnn066honigwurmchmielowasoonforgetsleeplessyiamnotarobotNajadaMargheRita86likeaghostnicciekawegointeressiert-mich-net
20:09
8634 5a7d

November 01 2018

12:37
0596 1c31
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
12:34
7682 574a 500
12:34
12:34
12:34
3394 b6c8 500
12:33
3122 93bc
Reposted fromdusix dusix viapsychedelix psychedelix
12:31
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacel cel
12:28
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaKacSousse KacSousse
12:23
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viapsychedelix psychedelix
12:20
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychedelix psychedelix
08:54
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viahereyes hereyes
08:54
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viahereyes hereyes
08:54
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes

October 19 2018

20:18
7563 6571 500
Reposted frommeem meem
20:13
20:13
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viapoppyseed poppyseed
20:12
20:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl