Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

12:24
7049 25a0 450

crydaisy:

Lurkin

Reposted fromfuckblack fuckblack viaciarka ciarka

April 26 2017

18:54
18:22
9207 e8f9 450
18:22
4115 824a 450
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaciarka ciarka
17:54
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak vianothingwrong nothingwrong
17:54
Reposted frombluuu bluuu
17:49
9227 d2a8 450
Reposted fromrichardth richardth viaciarka ciarka
17:48
6701 4a01 450
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaciarka ciarka

April 10 2017

13:39
2060 a5a6 450

sissitheempress:

Brigitte Bardot in Et Dieu… créa la femme (1956)

  • Dir. Roger Vadim
Reposted fromLittleJack LittleJack
13:39
2045 db7e 450
Reposted fromLittleJack LittleJack
13:37
2054 b962 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viasubman subman
13:36
7284 bffb 450
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viaxannabelle xannabelle
13:36

April 05 2017

18:52
My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet, The Letters of Gustave Flaubert: 1830-1857 (Belknap Press, 1990)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka

March 28 2017

18:13
5694 7345 450

labelledeneuve:

Catherine Deneuve on the set of Repulsion (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack
18:12
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
18:12
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaSkydelan Skydelan
18:11
5677 a844 450
Reposted fromLittleJack LittleJack
18:11
7182 ad2c 450
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSkydelan Skydelan
18:11
3223 8526 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl