Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

11:24

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

11:24
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
11:24
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
11:23
It doesn't matter what you create, if you have no fun.
— Michelle Gurevich ''Party Girl''
Reposted fromstormymind stormymind viaSkydelan Skydelan
11:20
9942 7ee2 500
11:20
7857 5f85 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
11:09
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
11:09
3675 0169 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:09
Listen — are you breathing just a little and calling it a life?
11:08
Reposted fromshakeme shakeme viasensation sensation
11:08
11:08
4114 e57f 500
Reposted frombrumous brumous viamiktoria miktoria
11:08
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq viaPrzygnebiona Przygnebiona
11:07
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaankaottak94 ankaottak94
11:06
11:04
11:03

December 04 2017

21:55
7127 5919 500
21:38
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaahora ahora
21:36
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl