Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

15:42
0432 671a 450

gatabella:

Brigitte Bardot, c.1957

Reposted fromLittleJack LittleJack
15:42
0412 9b63 450
Reposted fromLittleJack LittleJack
15:39
9022 2866 450
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialajla lajla
15:38
15:38
Reposted frombluuu bluuu
15:31
15:31
4259 e724 450

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaeta eta
15:29
15:29
Prowadzimy antydialog
Ty na ziemi, w górze ja
I się wciąż nie rozumiemy
Ja chcę latać, Ty chcesz stać
Może kiedyś puszczę sznurek
Źle zawieje silny wiatr
I wywlecze mnie na ziemię...
Nigdy nie chcę wracać tam.
— Paweł Izdebski - Balon
15:28
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
15:28
4401 0f44 450
window cat
Reposted fromcats cats viatoniewszystko toniewszystko
15:28
8370 a229 450
Reposted frommhsa mhsa viasensation sensation
15:27
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasensation sensation
15:26
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viasensation sensation
15:25
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
15:21
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:21

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
15:20
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
15:20
15:20
1721 c7c5 450
Reposted fromkarahippie karahippie viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl