Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

20:47
6000 6399 450
autentyk.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacel cel
20:46
7355 d8e2 450
Reposted fromdivi divi viacel cel
20:45
20:44
0660 0df8 450
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
20:37
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
20:30
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan
20:20
20:20
Upijamy się, bo chcemy coś poczuć czy dlatego, że czujemy za dużo?
— . (via nasty—bitch)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:20
6613 f563 450
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:18
0359 0980 450
20:18
You know what’s weird? Day by day, nothing seems to change, but pretty soon everything’s different.
— Bill Watterson  (via zarb)
20:17
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadobby dobby
20:16
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadobby dobby
20:09
3736 c1dd 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viadobby dobby
20:09
2888 bfb4 450
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
20:08

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadobby dobby
20:07
3287 fdba 450
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby
20:06
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby
19:55
7638 f936 450
Reposted fromsheismysin sheismysin viadobby dobby
19:55

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl