Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

17:36
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaSkydelan Skydelan
17:36
5673 f0a5 500

lonelycigs:

― Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

“Please just let me keep this memory, just this one…”

Reposted fromLittleJack LittleJack
17:36
Bać się i robić - to jest odwaga!
17:36
5276 fb43
Reposted fromraesunlight raesunlight viaSkydelan Skydelan
17:35
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viaSkydelan Skydelan
17:35
5667 6c69 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
17:33
9357 7534
17:32
9572 ef2f 500

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack
17:32
0927 c311
17:31
9533 8de4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:30
0067 c25f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaEwellka Ewellka
17:30
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwellka Ewellka
17:30
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEwellka Ewellka

March 27 2017

19:09
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanncey anncey
19:09
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
19:09
- Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem. 
19:08
5905 2b36 500

jddominick:

I was playing around with my camera and I took this and i can’t stop laughing

Reposted fromkirugon kirugon viaanncey anncey
19:08
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viahavingdreams havingdreams
19:08
Bo przecież jest niejeden szlak,
gdzie trudniej iść, lecz idąc tak
nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
i karku giąć przed byle kim.


Rozważ tę myśl, a potem idź,
idź swoją drogą.
— Wojciech Młynarski, "Idź swoją drogą"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
19:07
Reposted fromcouples couples viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl