Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

17:33
9357 7534
17:32
9572 ef2f 500

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack
17:32
0927 c311
17:31
9533 8de4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:30
0067 c25f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaEwellka Ewellka
17:30
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwellka Ewellka
17:30
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEwellka Ewellka

March 27 2017

19:09
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaanncey anncey
19:09
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
19:09
- Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem. 
19:08
5905 2b36 500

jddominick:

I was playing around with my camera and I took this and i can’t stop laughing

Reposted fromkirugon kirugon viaanncey anncey
19:08
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viahavingdreams havingdreams
19:08
Bo przecież jest niejeden szlak,
gdzie trudniej iść, lecz idąc tak
nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
i karku giąć przed byle kim.


Rozważ tę myśl, a potem idź,
idź swoją drogą.
— Wojciech Młynarski, "Idź swoją drogą"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
19:07
Reposted fromcouples couples viaSkydelan Skydelan
19:07
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
19:07
5667 1bdd 500

March 19 2017

10:52
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
10:52
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viaanncey anncey
10:52
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaanncey anncey
10:52
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl